Otevírám schránku a v ní obálka s oznámením : Lenka D…..a Dan S…… oznamují, že v sobotu 1. dubna 1989 v 11,00 budou mít svatbu na zámku v Třeboni…. za projevené gratulace předem děkujeme. Lenka byla moje spolužačka z kruhu na vysoké škole, a když jsem oznámení na odpoledním semináři ukázal spolužákům, nikdo o ničem nevěděl. Lenka zrovna stážovala v zahraničí, tak nám nemohla k tomu nic říct.
Vysvětlení jsme se dozvěděli i se svatebním dortem 3. dubna ve škole. Kamarád Danovi připravil aprílový žertík a rozeslal pozvánky podle adresáře, který si v nestřežené chvíli vypůjčil. A když to Dan s Lenkou zjistili, tak si řekli, proč ne…. 1. dubna se tedy opravdu v Třeboni sešli slavnostně oblečení ženich, nevěsta, rodiče a další hosté. No, a ten „dobrák“, který si to vymyslel, byl v trochu v šoku, když byl jako svědek požádán o občanský průkaz a místo apríl se ozvalo dvojité ano.